Käesoleva kuu trennikava
*24.02 Riigipüha – trennidest vaba päev.